Vítejte na stránkách Sportovní klub.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Provozní řád víceúčelového antukového kurtu

PROVOZNÍ ŘÁD

VÍCEÚČELOVÉHO ANTUKOVÉHO KURTU


Majitel : Obec Neděliště

Provozovatel : Sportovní klub Neděliště, tel. 603567711


Provozní doba : květen – říjen

                          Všední dny : 15.00 – 20,00 hod.

                          Soboty, neděle,svátky : 9.00 – 20.00 hod.


 1. Kurt je zpřístupněn veřejnosti zdarma. Za půjčení sítě je stanoven poplatek 

      20,-Kč/hod., který uživatel uhradí v hotovosti správci kurtu.

 1. Všichni uživatelé kurtu jsou povinni se řídit pokyny správce kurtu, členů výkonného výboru SK a členů zastupitelstva obce Neděliště, kteří jsou oprávněni při nedodržení provozního řádu a jejich pokynů, ničení kurtu nebo při nevhodném chování uživatele z kurtu vykázat.
 2. O konkrétním   časovém využití kurtu vede správce evidenci v určeném sešitě.
 3. Vstup na kurt je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi, určené pro antukový povrch.
 4. V areálu kurtu je zakázáno :
 • Kouřit  a manipulovat s ohněm, pít alkoholické nápoje, užívat návykové látky všeho druhu a vnášet jakékoliv skleněné obaly.
 • Jakýmkoliv způsobem ničit zařízení kurtu, včetně oplocení.
 • Vjíždět do areálu kurtu na jízdním kole, kolečkových bruslích, motocyklu apod.
 • Provozovat aktivity ohrožující bezpečnost a zdraví uživatelů.
 • Znečišťovat prostor kurtu, odhazovat odpadky, vodit a venčit zvířata.
 1. Uživatel kurtu je zejména povinen :
  • Zdržet se jakéhokoliv jednání a chování, které je v rozporu s tímto  provozním řádem a které odporuje dobrým mravům.
  • Po skončení sportovní činnosti uvést kurt v předešlý stav dle „Pokynů pro údržbu“ a v takovém stavu jej předat dalšímu oprávněnému uživateli nebo správci kurtu.
  • Před zahájením sportovní činnosti se zapsat do určeného sešitu.
 1. Kurt je ve volném čase přednostně využíván dětmi a mládeží a následně členy SK. U správce kurtu p.Josefa Charváta,tel. 605312529 je možno zajistit rezervaci na konkrétní termín v evidenčním sešitě.
 2. Každý uživatel provozuje sportovní aktivity v areálu na vlastní nebezpečí.
 3. Pokud uživatel poškodí zařízení kurtu, je povinen toto  okamžitě nahlásit odpovědné osobě uvedené v čl.2). Úmyslně způsobené škody je povinen uživatel odstranit na vlastní náklady nebo opravu v plné výši uhradit.
 4. Majitel ani provozovatel kurtu neodpovídají uživatelům za  věci vnesené nebo odložené v prostoru kurtu.

Kurt byl vybudován s finanční podporou Královéhradeckého kraje.

……………………………                                                    …………………………….

Obec Neděliště                                                                           SK Neděliště

publikováno: 23. 8. 2022 16:00, OI Developer